La força del vampir recau en el fet que ningú creu en ell